Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-06-11 12:34:07 Kujawsko-Pomorska Tele-opieka Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie pragnie poinformować mieszkańców miasta Rypin, iż Miasto Rypin przystąpiło do udziału w projekcie "Kujawsko-Pomorska Tele-opieka”, który realizowany jest przez województwo Kujawsko-Pomorskie w partnerstwie z… Szczegóły
2 2021-05-13 13:47:37 Korekta zestawienia zmian funduszu jednostki za 2020 rok. Szczegóły
3 2021-05-13 13:37:43 Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2021 w 2020 roku Szczegóły
4 2021-05-13 13:36:45 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie w 2020 roku. Szczegóły
5 2021-05-13 13:35:34 Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku. Szczegóły
6 2021-05-13 13:31:08 Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasta Rypin za 2020 rok. Szczegóły
7 2021-04-21 09:32:54 Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie Szczegóły
8 2020-12-14 16:48:11 ZAPYTANIE OFERTOWE MOPS.271.A.3.2020 „Usługa w zakresie przygotowania i wydawania gorących posiłków dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie” Szczegóły
9 2020-12-09 16:57:09 Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie ogłasza nabór kandydatów na stanowiska specjalistów świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Rypin Szczegóły
10 2020-11-27 09:18:36 Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko specjalistów: - specjalisty rehabilitacji ruchowej - neurologopedy Szczegóły
« 1 2 3 4 »