Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.04.2020 Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 30.04.2020 Ocena zasobów pomocy społecznej dla GMINY MIASTA RYPIN za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 15.04.2020 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie Szczegóły
Artykuł 15.04.2020 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie Szczegóły
Artykuł 25.03.2020 RADCA PRAWNY – INFORMACJA MOPS Szczegóły
Artykuł 25.03.2020 JEŚLI W KWIETNIU CHCESZ ZŁOŻYĆ PODANIE O POMOC – INFORMACJA Szczegóły
Artykuł 24.03.2020 Bezpłatna pomoc psychologiczna w związku z kryzysem epidemicznym Szczegóły
Artykuł 16.03.2020 MOPS Informacja o zmianach w funkcjonowaniu Szczegóły
Artykuł 13.03.2020 INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ WYPŁACANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYPINIE W FORMIE GOTÓWKOWEJ W KASIE URZĘDU MIASTA RYPIN Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 18.02.2020 Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Pracownik Socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rypinie Szczegóły
« 1 2 3 »