O MOPS Rypin

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYPINIE

ul. WARSZAWSKA 40

87-500 RYPIN

TEL/FAX 54 280 96 50

E-mail mops[at]rypin[dot]eu

NIP 892 14 58 927, REGON 340519820

Statut MOPS

Regulamin organizacyjny MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną administracji samorządowej realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

Współpracuje w tym zakresie z samorządem, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Do Ośrodka mogą zgłaszać się o pomoc wszystkie osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej i ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. Ponadto Ośrodek obowiązany jest udzielać pomocy osobom opuszczającym zakłady karne, uchodźcom, ofiarom zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych lub ekologicznych, a także osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz ofiarom przemocy w rodzinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie funkcjonuje we wszystkie dni robocze miesiąca w godzinach:

Od godz. 7:30 do godz. 16:00 – poniedziałek, wtorek

Od godz. 7:30 do godz. 15:30 – środa, czwartek

Od godz. 7:30 do godz. 14:30 – piątek.

Kierownik Ośrodka przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Ośrodka.

 

Pracownicy socjalni przyjmują wnioski o pomoc codziennie od godz. 8:00 do godz. 10:00, a ponadto we wtorki od godz. 14:00 do godz. 16:00.

 

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>