INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ WYPŁACANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYPINIE W FORMIE GOTÓWKOWEJ W KASIE URZĘDU MIASTA RYPIN

W związku z potencjalnym zagrożeniem koronowirusem SARS-CoV-2 oraz mając na uwadze względy bezpieczeństwa informujemy, że osoby które pobierają świadczenia pieniężne z pomocy społecznej wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej W Rypinie w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta Rypin, proszone są o podanie do dnia 20.03.2020r. numeru rachunku bankowego, na który zostaną przekazane świadczenia.

Wypłata świadczeń zostanie zrealizowana w terminie wskazanym w decyzji administracyjnej.

W załączeniu podanie o zmianę formy wypłaty świadczeń.

Zachęcamy do wypełnienia i przesłania podania na adres e-mail: mops[at]rypin[dot]eu

W przypadku konieczności podanie należy dostarczyć do pracownika socjalnego w godzinach pracy MOPS w Rypinie.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian