Sprawozdania

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.04.2020 Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2021 w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 30.04.2020 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 30.04.2020 Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 30.04.2020 Ocena zasobów pomocy społecznej dla GMINY MIASTA RYPIN za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 15.04.2020 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie Szczegóły
Artykuł 15.04.2020 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie Szczegóły