Sprawozdania

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.05.2021 Korekta zestawienia zmian funduszu jednostki za 2020 rok. Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2021 w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie w 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasta Rypin za 2020 rok. Szczegóły
Artykuł 21.04.2021 Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie Szczegóły
Artykuł 30.04.2020 Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2021 w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 30.04.2020 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 30.04.2020 Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 30.04.2020 Ocena zasobów pomocy społecznej dla GMINY MIASTA RYPIN za 2019 rok Szczegóły