Typ Data Tytuł
Artykuł 11.06.2021 Kujawsko-Pomorska Tele-opieka Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Korekta zestawienia zmian funduszu jednostki za 2020 rok. Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasta Rypin na lata 2019-2021 w 2020 roku Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie w 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasta Rypin za 2020 rok. Szczegóły
Artykuł 21.04.2021 Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie Szczegóły
Artykuł 14.12.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE MOPS.271.A.3.2020 „Usługa w zakresie przygotowania i wydawania gorących posiłków dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie” Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 09.12.2020 Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie ogłasza nabór kandydatów na stanowiska specjalistów świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Rypin Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 27.11.2020 Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko specjalistów: – specjalisty rehabilitacji ruchowej – neurologopedy Szczegóły